vuilnis

Waarom geen huisvuilinzameling bij verenigingen

vuilnis

Waarom geen huisvuilinzameling bij verenigingen

Bij verenigingen en scholen in Woerden wordt door de gemeente geen huisvuil ingezameld. Die zijn dan ook aangewezen op een commerciële inzamelaar. Dat levert vaak hoge kosten op en maakt afvalscheiding moeilijker of onmogelijk.

Raadslid Tom Boersma van D66 heeft vragen over die gang van zaken gesteld. Volgens Boersma zegt de gemeente dat het inzamelen van afval bij verenigingen en scholen niet mag, omdat ze als bedrijf worden gezien, maar elders in het land gebeurt dat wel, zegt hij.

Hij heeft er vragen over aan burgemeester en wethouders gesteld. Boersma wil weten of uitsluiting van verenigingen en scholen op een gemeentelijke regel is gebaseerd en of afvalscheiding op scholen niet juist een goede educatie voor de kinderen zou zijn.

25 Shares