Montfoort enquete

Waardevolle informatie in Participatieronde week

Montfoort enquete

Waardevolle informatie in Participatieronde week

De gemeente Montfoort heeft inzicht gekregen in wat inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente belangrijk vinden per gebied. In maart en april heeft de Week van de Omgevingsvisie plaatsgevonden.
Tijdens deze week hebben ruim 300 personen een vragenlijst ingevuld en hebben 70 mensen meegedacht tijdens de online inloopavonden. Een aantal van deze zaken zijn onder andere het meer toegankelijk maken van het landschap en meer ruimte voor het mengen van wonen en winkels in het centrum van Montfoort.
Momenteel worden de resultaten van deze participatieronde verwerkt in een ontwerp-Omgevingsvisie.

0 Shares