VVD uit kritiek op visie Stationsgebied

VVD uit kritiek op visie Stationsgebied

VVD fractie Woerden heeft nogal wat kritiek op de visie Stationsgebied die vorige maand bij de gemeenteraad is ingediend ter goedkeuring. Dit blijkt uit het feit dat de fractie een drietal moties in gaat dienen tijdens de volgende raadsvergadering.

Het college wordt door de VVD beschuldigd van ‘wensdenken’ waarbij er geen rekening wordt gehouden met de realiteit. Middels de moties vraagt de fractie onder meer de Polanertunnel open te houden voor auto’s, onderzoek te doen naar de parkeerbehoefte en bewoners te betrekken bij de visie voor het Stationsgebied.

De moties worden tijdens de raadsvergadering van 27 mei ingediend.

0 Shares