mini centrale

VVD: Onderzoek haalbaarheid kerncentrale

mini centrale

VVD: Onderzoek haalbaarheid kerncentrale

De VVD-fractie van de Woerdense gemeenteraad wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een kleinschalige kerncentrale in het westen van de provincie Utrecht laten uitvoeren.

De gemeenteraadsleden Simone Onrust en Florian Bos gaan donderdag een motie indienen om daarover een visie te ontwikkelen. Het gaat dan om een zogeheten mini-centrale. Zo’n centrale heeft een hoogte van ongeveer 16 meter boven het maaiveld.

Simone Onrust zegt hierover: “Als je echt af wilt van fossiele brandstoffen dan is het noodzakelijk om verder te kijken dan de opties zon en wind waar nu op gefocust wordt. Met alleen zon en wind is de energietransitie niet haalbaar. Bovendien heeft een kleine kernreactor veel minder impact op ons landschap en de leefbaarheid van Woerden dan de hoeveelheid windmolens die nodig zijn om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.”

Foto’s: RollsRoyce

206 Shares