Vrijwilligersorganisatie doet mee aan campagne

Vrijwilligersorganisatie doet mee aan campagne

De Vrijwilligerscentrale IJsselstein en Lopik is aangehaakt bij de landelijke campagne Mensen Maken Nederland.

Vrijwilligersorganisaties hebben daarmee de handen ineen geslagen om een jaar lang aandacht te vragen voor de waarde van vrijwillige inzet en meer mensen uit te nodigen dit ook te doen. Juist in deze tijd en dadelijk ook in het nieuwe normaal, draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossingen voor toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan zorg.

Om te laten zien hoe leuk en divers het vrijwilligerswerk in IJsselstein en Lopik is, plaatst de Vrijwilligerscentrale elke maand een interview met een actieve vrijwilliger uit Lopik of IJsselstein online.

0 Shares