Vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding gezocht

Vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding gezocht

Hart voor Woerden zoekt vrijwilligers met pedagogische, onderwijs- of coachervaring of kennis. Het aantal kinderen en jongeren wat door de scholen wordt aangedragen bij Hart voor Woerden en Wij zijn Woerden stijgt snel.

Basisschoolleerlingen hebben veel thuis moeten werken afgelopen tijd. Zij gaan straks weer hele dagen naar school maar ondersteuning om een achterstand in te halen is bij sommige kinderen heel gewenst.

Het gaat vooral om het ondersteunen van taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen. De ondersteuning vindt bij voorkeur plaats op school en is in afstemming met de zorgcoördinatoren en intern begeleiders van de scholen.

0 Shares