Vrijwilligers nodig voor crowdsourcingproject Lopikerwaard

Vrijwilligers nodig voor crowdsourcingproject Lopikerwaard

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters van Jaarsveld, lopend van 1900-1910. Op deze bevolkingsregisters staan alle inwoners van Jaarsveld uit die periode beschreven, met naam, geboortedatum, beroep en woonplaats. Het is de bedoeling dat van alle scans een aantal gegevens wordt overgetypt, zodat deze informatie op de website van het RHC kan worden geplaatst

0 Shares