Vragen Splinter over Woerdense huishoudens

Vragen Splinter over Woerdense huishoudens

Femke Merel van Kooten van de Woerdense eenmansfractie Splinter heeft vragen gesteld aan het college over de verwachte explosie van schulden van Woerdense huishoudens.

Ze vraagt onder andere of de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om in een vroeg stadium meldingen te krijgen van nutsbedrijven, verhuurders en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden van inwoners en of daar een stijging in te zien is. Ze vraagt of de voedselbank de vraag nog aankan, nu ook huishoudens met modaal inkomen aankloppen.

Ook wil ze weten hoeveel kinderen in armoede opgroeien en of daar een stijging in te zien is.

0 Shares