Vragen Progressief Woerden over Carillon

Vragen Progressief Woerden over Carillon

Progressief Woerden wil van de gemeente weten of het college tevreden is over de manier waarop de Stichting Carillon Woerden het contract de afgelopen jaren heeft ingevuld. En wat de plannen voor het carillon verder zijn. Het carillon in de Petruskerk is eigendom van de gemeente. Voor onderhoud en bespelen ervan zorgt de Stichting Carillon Woerden. Tien jaar geleden is hier een contract voor afgesloten. De gemeente draagt jaarlijks een kleine €4000.- bij. De rest kwam tot nu toe van diverse sponsoren. Eind 2022 loopt het contract tussen de stichting en de gemeente af. In de begroting van 2023 is een bedrag van € 8.000 opgenomen voor het carillon, maar over structurele ondersteuning is niets vastgelegd. Inmiddels is het contract met de vaste beiaardier beëindigd.

0 Shares