Vragen over zelftests en mondkapjes voor minima

Vragen over zelftests en mondkapjes voor minima

De fractie van Progressief Woerden heeft het college van B&W gevraagd of er nog steeds gratis mondkapjes verstrekt worden aan de minima in Woerden en of dit ook voor de corona zelftests kan gebeuren. De partij vindt dat iedereen moet kunnen beschikken over goede beschermingsmiddelen en dat financiën niet een belemmering mogen zijn voor mensen om zich aan de maatregelen te houden. Dat moet volgens de fractie dus ook gelden voor de zelftests. Het college wordt daarom gevraagd te kijken op welke wijze in Woerden ook zelftests gratis ter beschikking kunnen worden gesteld aan minima. Volgens Progressief Woerden zou dit bijvoorbeeld kunnen via de Voedselbank, Ferm Werk en huisartsen, scholen en gezondheidscentra. 

0 Shares