Vragen over wandelpad Dubbele Wiericke

Vragen over wandelpad Dubbele Wiericke

D66 kandidaat voor de Statenverkiezingen Jeroen Heuvelink heeft het afgesloten wandelpad langs de Dubbele Wiericke bezocht. Heuvelink bracht een bezoek op uitnodiging van gemeenteraadslid Bas Otting en actiegroep TeVoet. Sinds de invoering van de kwartierdienst tussen Leiden en Woerden mogen wandelaar het spoor niet meer oversteken. Een onderdoorgang bleek onmogelijk vanwege een gasleiding. Volgens D66 zijn er genoeg oplossingen voor het maken van een alternatieve overgang maar die komen nog maar niet van de grond. Heuvelink gaat aan de Gedeputeerde Koning vragen of ze het besluit over de nieuwe overgang kan lostrekken.

0 Shares