Vragen over verduurzamen brandweerkazerne Woerden

Vragen over verduurzamen brandweerkazerne Woerden

De fractie van Woerden&Democratie heeft vragen gesteld over het niet verder verduurzamen van de brandweerkazerne aan de Boerendijk in Woerden.

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat het niet lukt om binnen het beschikbare budget de brandweerkazerne in Woerden volledig te verduurzamen. Met name de kosten van het vervangen van de gasvoorziening door een warmtepomp valt veel duurder uit dan begroot. Inmiddels lijkt ook het geld op. Doel van de investering van bijna € 800.000,– was om de CO2-uitstoot met 50% terug te brengen en de jaarlijkse energiekosten met € 7.000,– te reduceren.

De fractie vraagt zich nu af als het geld op is waar de besparingen vandaan moet komen.

0 Shares