Vragen over tekort aan openbare wc’s De Ronde Venen

Vragen over tekort aan openbare wc’s De Ronde Venen

In De Ronde Venen zijn te weinig openbare toiletten. De lokale PvdA/GroenLinks, Seniorenpartij en D66 stellen daarover schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Zo willen de fracties onder meer weten hoeveel openbare toiletten er nu in de gemeente zijn, of deze toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, hoe vaak die toiletten gereinigd worden en of overal goede bewegwijzering is. Ook vragen de partijen hoe de proef met het openbaar maken van toiletten op begraafplaatsen ervoor staat.

0 Shares