Vragen over ouderbijdrage

Vragen over ouderbijdrage

Progressief Woerden voerde een onderzoek uit onder ouders met schoolgaande kinderen in Woerden.

In het onderzoek werd gevraagd of zij weten wat hun rechten en plichten zijn rondom de vrijwillige ouderbijdrage. Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel ouders niet weten dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Progressief Woerden heeft om deze reden enkele vragen aan het college gesteld rondom de bijdrage.

De fractie wil weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat ouders beter op de hoogte zijn van het feit dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Ook wil Progressief Woerden met de vragen benadrukken dat elk kind gelijke kansen verdient.

0 Shares