Vragen over olie- en gaswinning Papekop

Vragen over olie- en gaswinning Papekop

Nu het nieuwe kabinet gas wil gaan winnen uit de kleine velden en de Raad van State heeft ingestemd met het gewijzigde winningsplan Westerveld in Drenthe, roept dit vragen op over de olie- en gaswinning in Papekop. De fracties van STERK Woerden en het CDA willen van het college van B&W in Woerden weten welke acties zijn ondernomen om het nieuwe kabinet tot andere gedachten te bewegen.

De partijen zijn onder meer ook benieuwd of het Canadese bedrijf Vermillion voornemens is een gewijzigd winningsplan voor Papekop of een nieuwe aanvraag voor een winningsvergunning in te dienen. Welke argumenten heeft het college in dat geval paraat? Verder is gevraagd welke effecten een bodemdaling heeft op de waterhuishouding, het woningbezit en de infrastructuur en of deze gevolgen ook financieel in kaart zijn gebracht.

0 Shares