Vragen over leegstand sociale huurwoningen

Vragen over leegstand sociale huurwoningen

Wilma de Mooij, van partij WeDo/LHK, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de vele leegstand van sociale huurwoningen in de gemeente Woerden. Ze wil onder meer weten om hoeveel woningen het gaat die langer dan drie maanden leeg staan en of tijdelijke bewoning een optie is als er plannen zijn om te renoveren.

Ze vindt de leegstand geen fraai visitekaartje voor het woningbeleid van de gemeente en is bezorgd dat de leegstand niet goed is voor het welbevinden van de burgers.

0 Shares