Vragen over evenementen in Woerden

Vragen over evenementen in Woerden


Progressief Woerden (PW) stelt vragen aan het college over de overlast van events en festivals, die worden gehouden in de buurt van een woonomgeving in Woerden. Volgens PW is het leuk een bruisende stad te zijn, maar evenementen geven ook veel overlast voor omwonenden. De festivals geven naast geluidsoverlast ook veel andere overlast, zoals rotzooi, milieuoverlast en parkeeroverlast in de wijk. PW wil weten of uitbaters van evenementen naast de leges voor de vergunning ook huur aan de gemeente voor het gebruik van park of veld betalen en of deze inkomsten van de gemeente ten goede voor de deze terreinen en hun gebruikers, bijvoorbeeld voor onderhoud of extra investeringen.

0 Shares