Vragen na openbaarmaking Woo-verzoeken Ferm Werk

Vragen na openbaarmaking Woo-verzoeken Ferm Werk

Woerden&Democratie stelt schriftelijke vragen na de openbaarmaking van Woo-verzoeken rond een mogelijke integriteitskwestie binnen Ferm Werk.

Op 16 december 2022 heeft het college van B & W aan de gemeenteraad van Woerden een memo gestuurd waarmee alle informatie uit die documenten openbaar gemaakt zouden zijn. Woerden&Democratie(W&D) wil onder andere weten waarom mag niet naar buiten komen hoe Ferm Werk intern georganiseerd was en hoe de bestuurlijke verhouding tussen het Dagelijks Bestuur(DB) en de Raad van Commissarissen(RvC) was.

Ook wil de partij onder andere weten hoe en wanneer het college van B & W over de kwestie Ferm Werk geïnformeerd is en of zij de gemeenteraad juist en volledig geïnformeerd heeft.

0 Shares