Vragen brandveiligheid parkeergarage Meulmansweg

Vragen brandveiligheid parkeergarage Meulmansweg

De Woerdense fractie LijstvanderDoes heeft vragen gesteld aan het college betreffende de brandveiligheid in de ondergrondse parkeergarage aan de Meulmansweg.

Het televisieprogramma Kassa besteedde eerder al aandacht aan het in brand kunnen vliegen van elektrische auto’s tijdens het laden. De accu kan in brand vliegen en temperaturen ontwikkelen tot duizend graden.

Probleem is dat het vuur in een elektrische auto haast niet te blussen is. Meestal laat men de auto uitbranden. Momenteel kan alleen effectief gedoofd worden door de auto’s acht tot tien dagen onder water te zetten in een zogenaamde dompelcontainer.

Experts menen dan ook dat laadpunten alleen bij de in- of uitgang van een garage geplaatst mogen worden. De brandweer kan dan de auto’s er gemakkelijker uitslepen.

Het college wordt gevraagd mogelijk maatregelen te nemen, daar in de bedoelde garage de laadpunten zich midden in de garage bevinden.

1 Shares