Vossen bedreigen weidevogels Lopikerwaard

Vossen bedreigen weidevogels Lopikerwaard

De weidevogels in de Lopikerwaard worden bedreigd door vossen. Dat zegt de agrarische natuurvereniging in de Lopikerwaard. Sinds het jachtverbod op de vos is ingevoerd, loopt het aantal weidevogels terug. Het gaat om soorten als de grutto, de kievit, de scholekster en de veldleeuwerik.

Vossen jagen vooral ‘s nachts en leggen daarbij grote afstanden af. Daardoor zijn ze in de gelegenheid veel nesten van weidevogels langs te gaan en leeg te roven. De natuurvereniging is daarom gestart met het aanbrengen van rasters om te voorkomen dat vossen maar ook andere roofdieren, bij de weidevogels kunnen komen.

Het gaat om een proef waarbij eind van het jaar mogelijk al bekend wordt of de aanpak succesvol is.

0 Shares