Voortuin II

Voortuin II krijgt dikke onvoldoende

Voortuin II

Voortuin II krijgt dikke onvoldoende

De plannen voor een bedrijventerrein tussen de A12 en de recreatieplas in Woerden, krijgen een dikke onvoldoende van de inwoners van Snel & Polanen – Waterrijk. Dat blijkt uit een door het wijkplatform gehouden enquête.

Volgens het wijkplatform hebben de plannen voor het bedrijventerrein, dat ruimte zou moeten gaan bieden aan Woerdense bedrijven die willen uitbreiden, tot grote commotie geleid.

Het wijkplatform zegt dat er geen draagvlak is om op deze wijze met dit plan verder te gaan. Het bedrijventerrein zou de recreatiemogelijkheden volgens de enquête aantasten. De inwoners maken zich verder vooral zorgen over de gevolgen voor het verkeer.

Het wijkplatform raadt de gemeente af met het plan door te gaan. Als Woerden daar wel voor kiest zou, volgens het platform, uitgebreid vervolgonderzoek moeten plaatsvinden.

4 Shares