Voorstel voor overstap naar kleinere woningen

Voorstel voor overstap naar kleinere woningen

Het voorstel van Samen Beter Nieuwkoop om oudere inwoners te helpen te verhuizen naar een kleinere woning is door de meeste fracties ondersteund. De partij denkt aan de inzet van wooncoaches, het gebruik van verhuispremies en het gelijk houden van de huur bij een overstap.

Ook tegemoetkomingen in de verhuiskosten en het aanpassen van een woning is een onderdeel van het voorstel. In samenspraak met de andere fracties is besloten om de woningstichtingen te vragen om samen met de gemeente, huurdersverenigingen en andere belangenverenigingen een uitvoerbaar actieplan te maken.

0 Shares