Voornemen tot verkoop grond bij Dammekant Bodegraven Reeuwijk

Voornemen tot verkoop grond bij Dammekant Bodegraven Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is van plan om een stuk grond te verkopen aan Rijnburcht BV. Het gaat om het nog onbebouwde stuk grond bij de rotonde op de hoek van de Dammekant en Burgemeester Kremerweg. Er zouden op korte termijn sociale huurwoningen voor jongerenhuisvesting en een kantoorgebouw moeten komen. Een deel van dit perceel heeft de gemeente vanaf 2016 al verhuurd aan Rijnburcht BV. Daar exploiteren ze op dit moment een parkeerterrein. In de huurovereenkomst is een voorkeursrecht van koop opgenomen, als de gemeente het stuk grond zou willen verkopen. Dat is nu het geval.

0 Shares