kernenergie

Voorlopig geen kerncentrale in Groene Hart

kernenergie

Voorlopig geen kerncentrale in Groene Hart

Een motie van de VVD Woerden waarin wordt opgeroepen aandacht te besteden aan de toepasbaarheid van kernenergie als bijdrage in het oplossen van de regionale energiebehoefte wanneer van gas is afgekoppeld, heeft het niet gehaald. De motie werd mede ingediend door LijstvanderDoes, de Fractie Bakker en Inwonersbelangen.

Volgens de indieners wordt er vooral gekeken naar ‘traditionele’ duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, maar leveren die bronnen te weinig op om in de toekomst aan de energiebehoefte te voldoen.

Een meerderheid van de gemeenteraad was niet te overtuigen. De motie werd daarom niet in stemming gebracht.

Wel denken de indieners dat een meerderheid haalbaar is als de inhoud van de motie iets wordt aangepast. Een nieuwe motie wordt daarom mogelijk eerdaags in stemming gebracht.

3 Shares