Voorbereidende werkzaamheden Snellerpoort

Voorbereidende werkzaamheden Snellerpoort

Ter voorbereiding op de bouw van onder meer 900 woningen in de nieuwe wijk Snellerpoort vinden er van half juni tot half augustus diverse werkzaamheden plaats. Die gebeuren voornamelijk op de bouwvelden en leveren naar verwachting weinig hinder op. Bij droog en winderig weer zou er wat zand kunnen verstuiven.

Er wordt onder meer overtollig zand afgegraven uit de bouwkavels en overgebracht naar locaties met weinig zand. Verder komen op diverse locaties kunststof kokers om sloten met elkaar te verbinden. Om ruimte te maken voor wegen en parkeren worden acht bomen verwijderd aan de noordkant van de Steinhagenseweg. Ook wordt zand aangebracht voor het toekomstig fietspad tussen de Cattenbroekerdijk en het Minkema College.

0 Shares