Vooralsnog geen zicht op lagere warmtetarieven

Vooralsnog geen zicht op lagere warmtetarieven

De komende jaren is er vooralsnog geen zicht op lagere warmtetarieven. Dat meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad van Woerden, om zich in te zetten voor een groep bewoners van Waterrijk die is aangesloten op een warmtenet. Leverancier Eteck berekent hier sinds de stijging van de gasprijs hogere warmtetarieven. De koppeling van de warmteprijs aan de gasprijs is een onderdeel van de Warmtewet. Het Woerdens college vindt evenals de raad dat warmtetarieven moeten worden losgekoppeld van de gasprijs. De verantwoordelijk minister Rob Jetten laat echter weten geen mogelijkheden te zien om op korte termijn te zorgen voor lagere warmtetarieven. Het college van Woerden zegt toen de problematiek van de hoge warmteprijzen en de onbevredigende brief van de minister aan te kaarten bij de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer, zo mogelijk samen met andere andere gemeenten. 

0 Shares