vissluis

Vispassages van belang voor biodiversiteit

vissluis

Vispassages van belang voor biodiversiteit

De provincie Utrecht heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor de aanleg van vispassages die van belang voor de biodiversiteit. In Utrecht zijn een zeventig-tal vispassages aangelegd en dit jaar komen er nog vijf bij.

Een vispassage is een soort ondergrondse tunnel waar de vis doorheen kan zwemmen. Het verbindt wateren op plekken waar in het verleden stuwen en gemalen zijn geplaatst. Vissen die er doorheen zwemmen zijn o.a. voorn, stekelbaars en snoek.

Nagenoeg alle vissoorten kunnen er doorheen, ook minder goede zwemmers en bodemvissen. De passages zijn duurzaam gebouwd en onderhoudsarm. Het geld voor de aanleg bestaat voor de helft uit subsidie van de EU, de andere helft uit provinciale middelen.

Foto: HDSR – Vispassage bij gemaal Kamerik-Teylingens

0 Shares