Vijfheerenlanden slaat alarm in brandbrief

Vijfheerenlanden slaat alarm in brandbrief

Gemeente Vijfheerenlanden heeft alarm geslagen en een brandbrief naar de Tweede Kamer en het kabinet gestuurd over de gevolgen van de energiecrisis. De gemeente wil dat er meer geld komt om inwoners bij te staan vanwege de forse prijsstijgingen door de inflatie en de hoge energieprijzen. Het gemeentebestuur schrijft in de brief de afgelopen tijd steeds meer signalen en berichten te hebben ontvangen vanuit de samenleving over de nijpende gevolgen van de energiecrisis en de inflatie. Genoemd worden onder meer de gevolgen voor de dorpshuizen, winkeliers, verenigingen en sportclubs. Momenteel neemt de gemeente al maatregelen op het gebied van energiearmoede en voert men gesprekken met ondernemers over passende duurzaamheidsmaatregelen. Maar dat is niet genoeg. “De gemeentelijke overheid is niet bij machte om op alle fronten de helpende hand te bieden, omdat daarvoor de middelen ontbreken”, vermeldt de brief aan Den Haag.

0 Shares