Vier miljoen voor betere waterkwaliteit Zuid-Holland

Vier miljoen voor betere waterkwaliteit Zuid-Holland

Vijf waterschappen en de provincie Zuid-Holland hebben een vernieuwde overeenkomst getekend voor agrarisch waterbeheer. Dit meldt Agraaf.

Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor boeren die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren. Boeren voeren op hun eigen percelen zelf maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Zoals het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers.

Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar. Het grootste deel van het beschikbare geld komt bij de EU vandaan. De waterschappen nemen de rest voor hun rekening.

0 Shares