Verzet tegen tijdelijke woningen Leidsche Rijn

Verzet tegen tijdelijke woningen Leidsche Rijn

Met de bouw van 450 tijdelijke sociale huurwoningen achter het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn gaat de gemeente Utrecht voorbij aan het woon- en leefgenot van de buurt. Dat stellen bewoners van straten die uitkijken op de nu nog braakliggende bedrijfskavels.

De plannen voor 450 sociale huurwoningen vielen Harry Klinkhamer, bewoner van de Sigmund Rombergstraat, rauw op zijn dak. “Als ik dat destijds had geweten, had ik mijn huis niet op deze plek gebouwd”, vertelt hij in het AD. Het bouwplan is volgens hem ‘te massaal‘. Het blijkt om drie tot zes bouwlagen te gaan.

Klinkhamer vreest overlast, met name op warme dagen. “De tijdelijke woningen krijgen geen eigen buitenruimte zoals een balkon. Dat leidt tot druk op de openbare buitenruimte, aldus de verontruste bewoner. 

0 Shares