Verwarring over wachttijd sociale huurwoningen in Woerden

Verwarring over wachttijd sociale huurwoningen in Woerden

Er is verwarring ontstaan over de wachttijden voor sociale huurwoningen in de gemeente Woerden. STERK Woerden zegt uit de Woerdense samenleving te vernemen dat de wachttijden voor een sociale huurwoning oplopen tot meer dan tien jaar. Maar leden van het college van B&W hebben volgens de partij de gemeenteraad voorgehouden dat de wachttijd gemiddeld vijf jaar is. In antwoord op de gestelde vragen geeft het college aan dat de zoektijden en wachttijden door elkaar worden gehaald. De zoektijd, oftewel zoekduur betreft de periode tussen de eerste reactie van de woningzoekende en de verhuring. Dit is doorgaans veel korter dan de wachttijd, oftewel inschrijfduur. De wachttijd is de periode dat iemand ingeschreven staat bij WoningNet. Woningzoekenden staan vaak eerst een tijd passief ingeschreven, om inschrijfduur op te bouwen. Pas daarna gaat men actief zoeken. In de afgelopen jaren was de zoektijd rond de vier tot zes jaar en de wachttijd 10 tot 12 jaar.  

0 Shares