Verwarring over komst zonnevelden en windmolens

Verwarring over komst zonnevelden en windmolens

In de gemeente De Ronde Venen is verwarring ontstaan over de komst van zonnevelden en windmolens. Er gaan geruchten rond dat de locaties al vastgesteld zouden zijn.

De gemeente betreurt dat er onrust is ontstaan in de dorpen en maakt bekend dat er nog niets is besloten. De gemeente is wel bezig met het zoeken naar geschikte gebieden. Of een gebied geschikt is hangt af van de historische waarde, plannen voor woningbouw, wet- en regelgeving en bestaand beleid.

Op 7 april bespreekt de gemeenteraad de plannen in de politieke commissie. Inwoners kunnen zich aanmelden om dan hun zegje te doen.

0 Shares