Vervolgonderzoek reisgedrag in coronatijd

Vervolgonderzoek reisgedrag in coronatijd

De provincie Utrecht voert een vervolgonderzoek uit naar de effecten van de coronamaatregelen op het reisgedrag van de inwoners. Na een eerder onderzoek, krijgt de provincie een beter actueel beeld van het reisgedrag. In de online enquête worden vragen gesteld naar de ervaringen met thuis werken en thuis studeren.

Uit het onderzoek in mei kwam vooral naar voren dat corona een forse impact heeft op de beleving van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Ruim de helft van de respondenten gaf aan het minder prettig te vinden te reizen met het openbaar vervoer. Veertig procent gaf bijvoorbeeld aan de spits te vermijden.

Voor dit onderzoek is een online vragenlijst beschikbaar die door iedereen kan worden ingevuld. Dit is nog mogelijk tot 13 december.

0 Shares