Vervolgbijeenkomst toekomst Harmelerwaard

Vervolgbijeenkomst toekomst Harmelerwaard

Op woensdagavond 22 februari is er een vervolgbijeenkomst over toekomst van de glastuinbouwgebied de Harmelerwaard.

Samen met een vertegenwoordiging vanuit de omgeving en de gemeente Woerden zijn eerder opgehaalde ideeën uitgewerkt tot ‘bouwstenen’. Dat zijn de belangrijkste onderdelen voor mogelijke toekomstige scenario’s voor de Harmelerwaard. In de vervolgbijeenkomst staan deze bouwstenen centraal.

Op het online platform denkmee.woerden.nl is alle informatie over het project toekomst glastuinbouwgebied Harmelerwaard te vinden. Zoals de aanleiding, de planning, verslagen van bijeenkomsten en een overzicht van alle ideeën, kansen en zorgen die zijn aangedragen.

0 Shares