Vertrouwen in de medemens stijgt

Vertrouwen in de medemens stijgt

De provincie Utrecht heeft gemiddeld genomen een hoog vertrouwen in de medemens. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over het jaar 2023. 69 procent van de Utrechtse bevolking van 15 jaar of ouder heeft vertrouwen in andere mensen. Landelijk heeft alleen de regio Gooi- en Vechtstreek een iets hoger percentage, namelijk 70 procent.

In Nederland gaf 67 procent van de bevolking over het jaar 2023 aan vertrouwen in de medemens te hebben. In 2012 had nog 58 procent vertrouwen in andere mensen. Daarna is het sociaal vertrouwen toegenomen. Vooral in 2021 groeide dit sociaal vertrouwen.

0 Shares