Vertraging bouwproject De Pionier in Zegveld

Vertraging bouwproject De Pionier in Zegveld

De start van de bouw van De Pionier heeft vertraging opgelopen vanwege een beroepsprocedure. Omwonenden zijn in beroep gegaan tegen de bouwplannen, waardoor de voorbereidingen zijn stilgelegd.

Hierdoor is er in ieder geval een half jaar vertraging ontstaan. Wanneer de Raad van State uitspraak doet is nog niet bekend. Hierdoor is het onduidelijk wanneer de bouwplannen hervat kunnen worden.

Ook de toewijzing van woningen laat op zich wachten.

Foto: Archief RPL Woerden – Het stilgelegde bouwproject in Zegveld

5 Shares