Verruiming incassoreglement belastingen

Verruiming incassoreglement belastingen

Het college van burgemeester en wethouders in Woerden wil een verruiming van het incassoreglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen.

Ten opzichte van de huidige werkwijze wordt voorgesteld het aantal incassotermijnen te verhogen van acht naar tien termijnen. Hierdoor worden de lasten voor de belastingplichtige meer over het jaar gespreid.

Verder stelt het college voor het maximale incassobedrag te verhogen van vijfduizend naar 7.500 euro. Daardoor kunnen meerdere belastingplichtigen, zoals bijvoorbeeld agrariërs en andere ondernemers ook gebruik maken van de regeling.

0 Shares