Vernieuwend onderwijs Zorg & Welzijn

Vernieuwend onderwijs Zorg & Welzijn

ROC Midden Nederland en het MBO Utrecht hebben de afgelopen 5 jaar samengewerkt in het project Leerwerkplaatsen Zorg/Welzijn. Gezamenlijk hebben zij vernieuwend onderwijs ontwikkeld om studenten Zorg & Welzijn op te leiden voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dit om te zorgen dat studenten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften op de arbeidsmarkt. Om aan te sluiten op de veranderende beroepspraktijk is het onderwijsaanbod flink vernieuwd. Tegelijk is met het project een flink aantal stageplaatsen gecreëerd. In de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep zijn 400 extra praktijkgerichte leerplekken gerealiseerd voor mbo-studenten op niveau 2 bij leerwerkplaatsen.

0 Shares