Vernietiging stikstofbesluiten geeft onzekerheid

Vernietiging stikstofbesluiten geeft onzekerheid

De rechtbank Midden Nederland heeft eerder genomen stikstofbesluiten van de provincie Utrecht vernietigd. De toekomst van 17 agrarische bedrijven en een slachterij, die in de buurt liggen van beschermde en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, is hierdoor onzeker geworden. Het proces was aangespannen door de organisaties Mobilisations for the Environment en de vereniging Leefmilieu. Acht veehouderijen kregen van de provincie Utrecht toestemming om meer melkkoeien te gaan houden in emissiearme stallen. De rechtbank betwijfelt nu of de gehanteerde standaarden wel kloppen.

0 Shares