Vermilion Energy mag niet meer zoeken naar gas

Vermilion Energy mag niet meer zoeken naar gas

Vermilion Energy mag in een groot deel van midden Nederland niet meer zoeken naar gas of olie. Het ministerie heeft de opsporingsvergunning van het bedrijf ingetrokken. Het gaat om een gebied van ruim 1100 vierkante kilometer dat zich uitstrekt van Mijdrecht tot bijna Den Bosch.

De beslissing van het ministerie om de vergunning in te trekken volgt op een uitspraak van de rechter. De rechter vernietigde de verlenging van de eerder verlopen vergunning.

Vermilion kan tegen het besluit van het ministerie nog in beroep gaan. Het intrekken van de vergunning heeft geen gevolgen voor eventuele gaswinning onder Woerden.
De vergunning daarvoor loopt nog tot 2030.

0 Shares