vuurwerk

Verkoop vuurwerk alleen op 31 december

vuurwerk

Verkoop vuurwerk alleen op 31 december

Inwonersbelangen wil dat de verkoop van vuurwerk in Woerden wordt geregeld in de APV, de algemeen plaatselijke verordening.

De partij ziet het liefst dat de verkoop alleen op de 31ste december plaatsvindt en niet de laatste drie dagen van het jaar, zoals nu het geval is. De overlast van vuurwerk neemt toe vanaf het moment dat de verkoop begint.

Tijdens een debat over vuurwerk bracht Inwonersbelangen de wens voor verkoop op maar één dag al naar voren, maar volgens burgemeester Molkenboer is die wens niet uitvoerbaar. De partij is het met die stelling oneens en vraagt het college of het het wil inzien dat de beleidsregels in de APV, wel degelijk kunnen worden gewijzigd.

Inwonersbelangen vraagt het college de verkoop van vuurwerk in een verkoopvergunning te regelen en daarin op te nemen dat de verkoop uitsluitend mag plaatsvinden op 31 december.

5 Shares