Verklaring voor gezonde waterhuishouding ondertekend

Verklaring voor gezonde waterhuishouding ondertekend

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de intentieverklaring ‘Schoon en voldoende water’ ondertekend. Dit deed zij met regionale landbouworganisaties en vier agrarische collectieven, die aangeven samen te willen werken aan een verdere verbetering van het watersysteem voor landbouw en waterbeheerder.

De deelnemende partijen werken het plan van aanpak per deelgebied uit in uitvoeringsprogramma’s. De drie deelgebieden zijn Veen, Klei en Heuvelrug. Door ondertekening van de intentieverklaring laten de partijen zien dat ze zich inzetten voor een toekomstbestendige agrarische sector en een goede en gezonde waterhuishouding voor boer, natuur en maatschappij.

0 Shares