Vergunningverlening provincie muurvast

Vergunningverlening provincie muurvast

In de loop van 2022 is vergunningverlening op basis van gebiedsbescherming tot stilstand komen te staan in de provincie Utrecht. Agraaf heeft daarover documenten ingezien van de provincie. In het vierde kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2023 zijn er daarom geen besluiten genomen. Dat heeft te maken met een landelijke werkwijze die nog moet worden goedgekeurd.

De Raad van State heeft deze beoordelingswijze al groen licht gegeven. De goedkeurig op landelijk niveau voor deze werkwijze wordt medio dit jaar verwacht.

Redactie: David Driessen

0 Shares