Vereenvoudiging aanvraagprocedure TMZ

Vereenvoudiging aanvraagprocedure TMZ

Het college van B&W Woerden wil de aanvraagprocedure voor de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) vereenvoudigen. Samen met Ferm Werk en WoerdenWijzer is onderzocht waar dit klantvriendelijker en sneller kan.

Inwoners die chronisch ziek of gehandicapt zijn en als gevolg daarvan medische meerkosten hebben en tot de doelgroep behoren, kunnen een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag wordt getoetst door Ferm Werk op inkomen en vermogen. Vervolgens gaat de aanvraag naar WoerdenWijzer, die checkt of de medische meerkosten te maken hebben met een chronische ziekte of handicap. Op basis van het advies van WoerdenWijzer besluit Ferm Werk uiteindelijk over de aanvraag.

Het gemeentebestuur stelt nu voor om voortaan het eigen risico van de zorgverzekering te gebruiken als bewijs van medische meerkosten. Een nader onderzoek door WoerdenWijzer is dan niet meer nodig. In 90 procent van de gevallen wordt dit eigen risico namelijk volledig gebruikt. Voor de overige 10 procent blijft de huidige aanvraagprocedure van kracht. Dus via een onderzoek van WoerdenWijzer.

0 Shares