Verbetering vaarverbinding

Verbetering vaarverbinding

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda willen de vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de binnenstad van Gouda verbeteren.

Hiervoor heeft de gemeente Gouda het intentiebesluit genomen de sluis en vier bruggen samen met andere partijen, zoals de provincie en het bedrijfsleven, elektrisch te maken. Op dit moment worden de sluis en een deel van de bruggen, tussen het plassengebied en de Goudse binnenstad, handmatig bediend. De bediening gebeurt op vaste tijden.

Uit onderzoek blijkt dat de passagetijd van de vaarroute verkort kan worden van 45 minuten tot ca. 30 minuten door de sluis en bruggen elektrisch te maken. De bediening wordt dan minder inspannend en zwaar.

0 Shares