Verbetering monumentale Waaiersluis

Verbetering monumentale Waaiersluis

Aannemer Kadiks gaat in Gouda de monumentale Waaiersluis verbeteren. Er zijn werkzaamheden nodig om ervoor te zorgen dat het oude sluizencomplex veilig is en het onderhoud op orde. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de werkzaamheden gegund aan Kadiks Automatisering BV uit Moordrecht.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf begin september 2021 tot uiterlijk 31 januari 2022. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een landelijke aanpak om dijken en kunstwerken in heel Nederland veilig te houden en de waterveiligheid van ons land te waarborgen voor nu en in de toekomst.

0 Shares