Verbetering doorstroming Woerden West van start

Verbetering doorstroming Woerden West van start

Morgen starten de werkzaamheden aan de Boerendijk en Jozef Israëlslaan ten behoeve van de verbeterde en veiligere verkeersdoorstroming. Het werk omvat de aanleg van vrij liggende fietspaden, het aanpassen van diverse kruisingen en het veiliger maken van de voetgangersoversteek bij de Willem van Oranjeschool.

Vanaf de Rembrandtlaan tot aan de Kwakelbrug is er één rijbaan open. Fietsers worden omgeleid door de Mesdagstraat, omwille van de veiligheid. De herinrichting sluit aan op de nutswerkzaamheden van Stedin die in het najaar gestart zijn.

De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2022 zijn afgerond.

Foto: Anno Visser

0 Shares