Verantwoording nieuw parkeerbeleid

Verantwoording nieuw parkeerbeleid

Gemeente Woerden heeft verantwoording afgelegd voor het nieuwe parkeerbeleid. In een persbericht wordt gesteld dat maatregelen nodig zijn omdat Woerden hard groeit. Dat leidt tot een toenemende parkeerdruk, zowel in de binnenstad als in de schilwijken en verder.

De maatregelen zijn volgens de gemeente ook met name in de woonstraten nodig. Het voormalige parkeerbeleid richtte zich alleen op de binnenstad. Het nieuwe parkeerbeleid moet bijdragen aan een toegankelijke en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad, meldt de gemeente.

Er wordt onder meer mee beoogd het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw ‘kerngebied’. De parkeergarages worden primair beschikbaar gesteld voor bezoekers van winkels en horeca. De woonstraten zijn primair beschikbaar voor bewoners en hun bezoek. De gemeente wil ook zorgen voor goede fietsparkeervoorzieningen en zo voor meer mobiliteitsmogelijkheden.

Foto: Gemeente Woerden

0 Shares