VEMW Woerden: neerslagtekort zeer zorgelijk

VEMW Woerden: neerslagtekort zeer zorgelijk

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) in Woerden noemt het neerslagtekort deze zomer zeer zorgelijk. VEMW is een belangenorganisatie van grootverbruikers van water en energie. In het grootste deel van Nederland is de huidige situatie wat betreft wateraanvoer en waterkwaliteit nog beheersbaar. Het wordt echter een steeds grotere uitdaging om de negatieve effecten voor met name natuur, landbouw en scheepvaart te beperken, meldt het kenniscentrum. De watervoorziening is nog niet in gevaar, maar daar kan bij een langdurige droogte verandering in komen. De effecten worden op steeds meer plekken merkbaar. In West Nederland is sprake van toenemende verzilting omdat door de lage rivierafvoeren minder water beschikbaar is om het zeewater terug te dringen.

0 Shares