Veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving

Veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving

In antwoord op vragen van Lijst van der Does over een veilig leefgebied voor otters zegt de gemeente dat zij door bezuinigingen hier nog niet aan toegekomen is. Ten aanzien van de otter heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en Natuurmonumenten over twee locaties waar barrières voor de otter liggen. Het gaat om de kruising Milandweg – Oude Meije op de gemeentegrens met Nieuwkoop en de kruising Nespad. De mogelijke technische oplossingen worden op dit moment onderzocht op haalbaarheid en kosten. Met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is inmiddels een afspraak ingepland. De otter is gezien in de Kamerikse polder en de Nes dat grenst aan

0 Shares